Tjenester

Grunnmur og støttemur

Vi støper betonggulv og støtemur til alle formål. De fleste av våre leveranser er til eneboliger, rekkehus, hytter og garasje.

Betonggulv
Vi støper betonggulv til alle formål. De fleste av våre leveranser er til eneboliger, rekkehus, hytter og garasje.

Plate på mark
Vi leverer ferdig støpt gulv bestående av ringmurselementer, 20 – 30 cm isolasjon, radonsikring, armering og støp. Gulvene leveres i henhold til Norsk Standard NS-EN 13670 (Toleranseklasse 2) .

Kjellergulv eller gulv i underetasje
Gulv som støpes i sammenheng med vår grunnmur har samme leveranseinnhold, men har en annen praktisk og teknisk gjennomføring enn plate på mark.

Grunnmur
Vår grunnmurs-løsning er kostnadseffektiv og oppfyller alle gjeldene TEK 10 krav til energi-, fukt- og tetthet osv. Grunnmursløsningen er godkjent av Sintef og består av 50 mm EPS-isolasjon som monteres direkte på bindingsverket, deretter armeres veggen før det sprøytes på et 100 mm tykt betongsjikt.

Støttemur
Vi bygger og sprøyter støttemurer etter samme prinsipp som for grunnmurer. Ved støttemurer blir det lagt inn ekstra bredde for fundament, og mer armering enn hva som benyttes i grunnmurer.

Er du klar for å starte et prosjekt?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!